Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΛΜΕ 2011Κοινοτοπίες #12

Πάνος Ντούλας
Καθηγητής Αγγλικών στην Κάλυμνο
29/06/2011


ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΛΜΕ 2011ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ(ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 80/92 ΕΛΜΕ (94% ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ):

                   
                                      Μ=36
ΔΑΚΕ: 115 (170), -55, 3 έδρες (-1 έδρα)
ΠΑΣΚ:   98 (137), -39, 3 έδρες (σταθερά)
ΣΕΚ:      79 (  86), 
-7, 2 έδρες (σταθερά)
ΕΣΑΚ:   53 (  53),   0, 2 έδρες  (+1 έδρα)
ΠΑΡ:     49 (  41), 
+8, 1 έδρα   (σταθερά)
ΑΝΕΞ:  11 (    8),  
+3,

ΣΥΝΟΛΟ: 405(495), 
-90 κάρτες


ΔΑΚΕ:
Σε κάρτες: 
Χάνει 55 κάρτες, δηλ το 1/3 της δύναμής της. Χάνει κάρτες σε 44/80 ΕΛΜΕ, κερδίζει σε 2/80 (Άνω Λιόσια και Πρέβεζα), σταθερή σε 34/80 ΕΛΜΕ. Χάνει κάρτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας εκτός από το Β. Αιγαίο (που παραμένει σταθερή). Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών η ΚεΜακ(-14) και η Αττική(-11). Μικρότερη πτώση στην Ήπειρο(-1). Άνοδος καρτών πουθενά και σταθερή μόνο στο Β. Αιγαίο(4).
Σε ποσοστό: 
Καλύτερη περιφέρειά της σε ποσοστό η Δυτική Μακεδονία(44%)και η Θεσσαλία(37%).Χειρότερη τα Ιόνια(0%).Μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστό στα Ιόνια(-23%), στην Κρήτη και Ν.Αιγαίο(-12%), και στη ΔυΜακ(-9%). Μικρότερη πτώση σε ΑΜΘ και ΔυτΕλλ(-3%). Σταθερή σε ποσοστό στην Ήπειρο(33%) και άνοδο μόνο στο Β. Αιγαίο(+1%).
Σε θέση: Πρώτη θέση σε 10/13 περιφέρειες(Αττική, ΚεΜακ, ΑΜΘ, ΔυΜακ, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά, ΔυτΕλλ, Πελοπο, ΒΑιγαίο). Τρίτη θέση στο ΝΑιγαίο. Τελευταία(5η) στις υπόλοιπες 2 περιφέρειες(στα Ιόνια και στην Κρήτη).

ΠΑΣΚ:
Σε κάρτες:Χάνει 39 κάρτες, δηλ τα 3/10 της δύναμής της. Χάνει κάρτες σε 36/80 ΕΛΜΕ, κερδίζει σε 1/80(Ροδόπη), σταθερή στις υπόλοιπες 43/80 ΕΛΜΕ. Χάνει κάρτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών σε Αττική(-9)και ΚεΜακ(-5). Σταθερότητα ή άνοδος καρτών πουθενά. Λιγότερες απώλειες σε Ήπειρο(-1) και Ν.Αιγαίο(-1).
Σε ποσοστό: Καλύτερη περιφέρειά της σε ποσοστό η Πελοπόννησος(33%).Χειρότερη τα Ιόνια(0%).Μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστό στα Ιόνια(-15%),στη ΔυΜακ και Β.Αιγαίο (-11%). Μικρότερη πτώση σε Ήπειρο(-1%). Σταθερή σε ποσοστό στην ΚεΜακ και Θεσσαλία. Άνοδος σε ποσοστό μόνο στο Ν. Αιγαίο(+2%).
Σε θέση: Πρώτη θέση σε 3/13 περιφέρειες(Στερεά, Πελοπο, ΝΑιγαίο). Δεύτερη θέση σε 7/13 περιφέρειες (ΚεΜακ, ΑΜΘ, ΔυΜακ, Ήπειρο, Θεσσαλία, ΔυτΕλλ, Κρήτη). Τρίτη θέση πουθενά. Τέταρτη θέση σε 2 περιφέρειες(Αττική και ΒΑιγαίο). Τελευταία(5η) σε 1 περιφέρεια(στα Ιόνια).

ΣΕΚ:
Σε κάρτες:  Χάνουν 7 κάρτες, δηλ περίπου 8% της δύναμής τους. Χάνει κάρτες σε 19/80 ΕΛΜΕ, κερδίζει σε 12/80 (Αʼ Αθηνας, Εʼ Αθήνας, Γʼ Δυτ. Αττικής, Ελευσίνας, Α΄Πέλλας, Φλώρινας, Εορδαίας, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Βʼ Κορινθίας, Χίου, Λήμνου), σταθερή σε 49/80 ΕΛΜΕ. Χάνει κάρτες σε 7 περιφέρειες της χώρας(Αττική, ΚεΜακ, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία, ΔυτΕλλ, Κρήτη). Σταθερή σε 4 περιφέρειες(Ιόνια, Στερεά, Πελοπο, ΝΑιγαίο). Άνοδος σε 2 περιφέρειες(ΔυΜακ και ΒΑιγαίο). Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών η ΚεΜακ(-3)κι η Αττική(-2). Άνοδος καρτών σε ΒΑιγαίο(+1) και ΔυΜακ(+3).
Σε ποσοστό: Καλύτερη περιφέρειά της σε ποσοστό η Κρήτη(35%)και το ΒΑιγαίο(25%). Χειρότερη η Θεσσαλία(7%). Μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστό στην ΑΜΘ(-3%). Μικρότερη πτώση στη Θεσσαλία(-1%). Σταθερή σε ποσοστό στην ΚεΜακ(20%) και ΔυτΕλλ(19%). Μεγαλύτερη άνοδος σε ποσοστό στη ΔυΜακ(+19%).
Σε θέση: Πρώτη θέση σε 2/13 περιφέρειες(Κρήτη, ΒΑιγαίο). Δεύτερη θέση σε 3/13 περιφέρειες (Αττική, Ιόνια, ΔυτΕλλ). Τρίτη θέση σε 7/13 περιφέρειες (ΚεΜακ, ΑΜΘ, ΔυΜακ, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπο, ΝΑιγαίο). Τέταρτη θέση σε 1 περιφέρεια(Θεσσαλία). Τελευταία(5η) πουθενά.


ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ:
Σε κάρτες:  Μένει σταθερό στον ίδιο αριθμό καρτών. Χάνει κάρτες σε 11/80 ΕΛΜΕ(Εʼ Αθήνας, Εʼ Ανατ Αττικής, Βʼ ΔυτΑττικής, Ν.Αθήνας, Δʼ Θεσσαλονίκης, Εʼ Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Λάρισας, Βοιωτίας)κερδίζει σε 11/80(Αʼ Αθηνας, Βʼ ΑνατΑττικής, Πιερίας, Καβάλας, Δράμας, Άρτας, Κεφαλλιθάκης, Αʼ Αχαιας, Βʼ Μεσσηνίας, Χανίων, Ηρακλείου), σταθερή στις υπόλοιπες  58/80 ΕΛΜΕ. Χάνει κάρτες σε 4 περιφέρειες της χώρας(Αττική, ΚεΜακ, Θεσσαλία, Στερεά). Σταθερή σε 4 περιφέρειες(ΔυΜακ, Ηπειρο, ΝΑιγαιο, ΒΑιγαίο). Άνοδος σε 5 περιφέρειες(ΑΜΘ, Ιόνια, ΔυτΕλλ, Πελοπο, Κρήτη). Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών ηΑττική(-2),η ΚεΜακ(-2) κι η Θεσσαλία(-2). Μεγαλύτερη άνοδος καρτών σε ΑΜΘ(+2), Κρήτη(+2).
Σε ποσοστό: Καλύτερη περιφέρειά της σε ποσοστό τα Ιόνια( 50%). Χειρότερη η ΔυΜακ και Πελοπο(6%). Μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστό στη Στερεά(-3%).Μικρότερη πτώση στη Θεσσαλία(-2%). Σταθερή σε ποσοστό στην Αττική(13%). Μεγαλύτερη άνοδος σε ποσοστό σταΙόνια(+19%).
Σε θέση: Πρώτη θέση σε 1/13 περιφέρειες(Ιόνια). Δεύτερη θέση πουθενά. Τρίτη θέση σε 2/13 περιφέρειες(Θεσσαλία, ΝΑιγαίο). Τέταρτη θέση σε 8/13 περιφέρειες(ΚεΜακ, ΑΜΘ, ΔυΜακ, Ήπειρο, ΔυτΕλλ, Πελοπο, Κρήτη, ΒΑιγαίο). Τελευταία(5η) σε 2 περιφέρειες(Αττική, Στερεά).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
Σε κάρτες:  Κερδίζουν 8 κάρτες, δηλ το 1/5 της δύναμής τους. Χάνει κάρτες σε 5/80 ΕΛΜΕ(Αʼ Αθήνας, Πιερίας, Αʼ Αχαΐας, Αʼ Κυκλάδων, Λήμνου)κερδίζει σε 12/80(Στʼ Αθηνας, Βʼ ΔυτΑττικής, Βʼ Πειραιά-καινούργια ΕΛΜΕ, Γʼ Θεσσαλονίκης, Εʼ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας, Δράμας, Λάρισας, Βοιωτίας, Σάμου, Λέσβου ), σταθερή στις υπόλοιπες  63/80 ΕΛΜΕ. Χάνει κάρτες σε 2 περιφέρειες της χώρας(ΔυτΕλλ και ΝΑιγαίο). Σταθερή σε 5 περιφέρειες(ΔυΜακ, Ηπειρο, Ιόνια, Πελοπο, Κρήτη). Άνοδος σε 6 περιφέρειες(Αττική, ΚεΜακ, ΑΜΘ, Θεσσαλία, Στερεά, ΒΑιγαίο). Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών η ΔυτΕλλ(-1) και ΝΑιγαίο(-1). Μεγαλύτερη άνοδος καρτών σε ΚεΜακ(+4) και Αττική(+2).
Σε ποσοστό: Καλύτερη περιφέρειά της σε ποσοστό το ΝΑιγαίο(21%),η Αττική(20%), τα Ιόνια(20%) και η Κρήτη(19%). Χειρότερη η ΔυΜακ(0%) και Θεσσαλία(2%). Πτώση σε ποσοστό πουθενά. Σταθερή σε ποσοστό στη ΔυΜακ(0%), στη ΔυτΕλλ(13%), στο ΝΑιγαίο(21%). Μεγαλύτερη άνοδος σε ποσοστό στη Στερεά(+12%), στο ΒΑιγαίο(+7%), στην Αττική(+6) και στη ΚεΜακ(+6%).
Σε θέση: Πρώτη θέση πουθενά. Δεύτερη θέση σε 3/13 περιφέρειες(Ιόνια, Στερεά, ΝΑιγαίο). Τρίτη θέση σε 4/13 περιφέρειες(Αττική, Στερεά, Κρήτη, ΒΑιγαίο). Τέταρτη θέση σε 3/13 περιφέρειες(ΑΜΘ, ΔυτΕλλ, Πελοπο, ). Τελευταία(5η) σε  4/13 περιφέρειες(ΚεΜακ, ΔυΜακ, Ήπειρο, Θεσσαλία, ).


ΣΥΝΟΛΟ:
Σε κάρτες: Χάνονται συνολικά 90 κάρτες. Χάνονται κάρτες σε 52/80 ΕΛΜΕ,  περισσότερες κάρτες σε 2/80(Βʼ Πειραιά-καινούργια ΕΛΜΕ, Χίος), σταθερή συμμετοχή στις υπόλοιπες  26/80 ΕΛΜΕ. Χάνονται κάρτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό καρτών ηΑττική(-20) και η ΚεΜακ(-20).Μικρότερη πτώση το ΒΑιγαίο(-1). Πουθενά σταθερά και πουθενά άνοδος.
  

e-mail:      pandou_paron@yahoo.gr
blog:         http://pandouparon.blogspot.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου