Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Ενημερωτικό #8 (11/06/2015) από Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Κορινθίας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ #8
Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΠΥΣΔΕ Κορινθίας Πάνου Ντούλα,
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Α.Κ.Ε. – ΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ στις 03/06/2015 και 08/06/2015

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ που έγινε στις 03/06/2015 και στις 08/06/2015 για τη μονογραφή των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών στα σχολεία της Κορινθίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

·                Η συνεδρίαση έγινε και 2η φορά λόγω της παράτασης της περιόδου υποβολής αιτήσεων για 2 μέρες.
·                Από την αρχή, και με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, θέσαμε το ζήτημα του ελέγχου των φακέλων και του Πίνακα Μορίων. Στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3 αναφέρονται ρητά τα εξής, στο άρθ. 3:
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων προβαίνουν σε σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και στην αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων.
Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ−ΠΥΣΔΕ αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες.

Από τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι τα μέλη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ (άρα και οι αιρετοί) δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για την αρχική σύνταξη των Πινάκων αυτών. Εμείς πιέσαμε και απαιτήσαμε να τεθεί ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία για το εν λόγω θέμα, η οποία απάντησε με την αναφορά στο παραπάνω εδάφιο.
Με βάση λοιπόν και τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 3, ως αιρετοί μπορούμε να ελέγξουμε τους Πίνακες μόνο μετά από συγκεκριμένες ενστάσεις, εάν και εφόσον αυτές υποβληθούν (11/06-15/06). Αυτές στη συνέχεια θα τις εξετάσουμε στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πάνος Ντούλας, Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6936374902
Ταχυδρομείο: pandou.paron@gmail.com
Ιστολόγιο: http://antimathimata.blogspot.gr

Πάνος Κατσούλας, Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6944147020

Ταχυδρομείο: panokats@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου