Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Σχόλιο για το νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ


Κοινοτοπίες #15
Του Πάνου Ντούλα,
Καθηγητή Αγγλικών,
Αχαρνές, 22/08/2011


Σχόλιο για το νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ


Επειδή το θέμα έχει ήδη εξαντληθεί (κι είναι ακόμη Αύγουστος…) και η τοποθέτηση οποιουδήποτε λογικού ανθρώπου πρέπει να είναι προφανής πλέον, αντί άλλου σχολίου για το νόμο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, παραθέτω απλά:

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Για τον αριθμό των εκπαιδευτικών στα σχολεία: Μα πόσοι είμαστε επιτέλους;;;


Κοινοτοπίες 14
Του Πάνου Ντούλα
Καθηγητή Αγγλικών
Άρτα, 12-08-2011

Για τον αριθμό των εκπαιδευτικών στα σχολεία:
Μα πόσοι είμαστε επιτέλους;;;

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη του αριθμού των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία τα έτη 2001-2010. Πρόσφατα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία για την έναρξη του προηγούμενου σχολικού έτους  2010-11. Σύμφωνα με αυτά και τα στοιχεία για τις άλλες χρονιές που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αρχής:


φτιάχτηκε 1 πίνακας και 3 γραφήματα που δείχνουν αυτήν τη χρονοσειρά σε Α’βάθμια(Γράφημα 1), σε Β’βάθμια(Γράφημα 2) και συνολικά(Γράφημα 3). Σημειωτέον ότι