Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ #15 (09/02/2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ #15 (09/02/2016)
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κορινθίας Πάνου Ντούλα,
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Α.Κ.Ε. - ΔΙΚΤΥΟ

1)      Νέα Διοίκηση-Νέα σύνθεση ΠΥΣΔΕ
Μετά τις κρίσεις στελεχών, η ΔΙΔΕ Κορινθίας έχει πλέον νέο Διευθυντή και το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας νέα σύνθεση.
Με βάση την Απόφαση Φ.353.1/11/14769/Ε3 της 29/01/2016 του Υπουργού Παιδείας, νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΔΙΔΕ Κορινθίας είναι ο Ιωάννης Φειδάς, ΠΕ01. Ευχόμαστε στον νέο Διευθυντή καλή θητεία (μέχρι τις 31/07/2018) και του υπενθυμίζουμε, όπως κάναμε και στους προηγούμενους, το κλασικό ρητό του Αγάθωνα:
«...Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει....» .
Συνακόλουθα, με την απόφαση με ΑΠ1256 της 05/02/2016 του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (εδώ: http://tinyurl.com/zrkmo8u ), τα μέλη του νέου ΠΥΣΔΕ Κορινθίας είναι τα εξής:
Πρόεδρος:       Φειδάς Ιωάννης, ΠΕ01, ΔΙΔΕ Κορινθ., (Αναπληρ.: Ζαραφέτας Γεώργιος, ΠΕ18.03)
Αντιπρόεδρος:               Τζουβάρα Αδελαϊδα, ΠΕ04.01, (Αναπληρ.: Ιωαννίδου Ελένη, ΠΕ14.04)
Υπηρ. Μέλος:  Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ02, (Αναπληρ.: Κουντούρη Κορνηλία, ΠΕ16)
Αιρετός:                            Ντούλας Παναγιώτης, ΠΕ06, (Αναπληρ.: Κατσούλας Παναγιώτης, ΠΕ19)
Αιρετός:                            Τριπικέλης Ιωάννης, ΠΕ03, (Αναπληρ.: Δράκος Παναγιώτης, ΠΕ18.18)

Εδώ να σημειώσουμε το περίεργο που συμβαίνει σε πολλά Υπηρεσιακά Συμβούλια της Ελλάδας ο Αναπληρωτής του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ να είναι άλλος από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της ΔΙΔΕ!

2)      Κρίσεις Στελεχών
Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙΔΕ Κορινθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 12/02/2016. Αναλυτικά τα υποβλητέα δικαιολογητικά εδώ: http://tinyurl.com/gq8kmk5 .
Προϋποθέσεις επιλογής είναι, με βάση τον Νόμο 4327, Άρθρο 17, παράγραφος 4:
«...Προϋποθέσεις Επιλογής:
4. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
...»

Την επιλογή θα την κάνει το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Κορινθίας γιατί, με βάση το Ν.4327/15, Άρθρο 21, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι: " ....Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης....." και στην παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου λέει: "....13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία....".
Στην Κορινθία, αυτό σημαίνει ότι στο 7μελές Συμβούλιο θα συμμετέχουν (Φ.350/71/82429/Ε3 της 22/05/2015), πέραν των 5 προαναφερθέντων μελών στην πρώτη παράγραφο αυτού του κειμένου επιπλέον οι:
Σχολικός Σύμβουλος:   Κεκροπούλου Μαρία, ΠΕ02 (αναπλ. Κατσιγιάννης Γεώργιος, ΠΕ04.02)
Εκπ. με 15ετή υπηρ.:    Παπακαλοδούκας Μιχαήλ, ΠΕ04.01 (αναπλ. Δρυ Ιωάννα, ΠΕ02).Τα κριτήρια επιλογής, με βάση το άρθρο 20 του 4327/2015 (ο νόμος για επιλογή στελεχών) είναι τα εξής:
"...Άρθρο 20
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων. Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.
...."

Να θυμίσουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων κάθε Διεύθυνσης έχει ευρείες αρμοδιότητες (διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο). Με βάση το Νέο Μισθολόγιο (Ν.4354/2015) καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης 150 ευρώ (μικτά).


3)      Μεταπτυχιακά-Προϋπηρεσία
Στη συνεδρίαση της 21/01/2016 αναγνωρίστηκε, επίσης, η συνάφεια 2 Μεταπτυχιακών. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως, της συνάφειας των μεταπτυχιακών, χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη τοποθέτηση του κλάδου, καθώς προκύπτουν κατά καιρούς διάφορα ζητήματα (πχ 2η ειδικότητα, μεταπτυχιακό στη διοίκηση-στο γνωστικό αντικείμενο-στη διδακτική του, κτλ).
Αναγνωρίστηκαν, ακόμη, προϋπηρεσίες αναπληρωτών. Σε αυτό το σημείο, επαναλάβαμε την πάγια θέση μας να μπορεί να αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία και όχι απλά μέχρι 7 έτη. Στο Νέο Μισθολόγιο, που ισχύει από 01/01/2016, το θέμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ακόμη.


4)      Τοποθετήσεις-Αναπληρωτές
Έγινε, επίσης, μικρός αριθμός τοποθετήσεων-διαθέσεων μονίμων και αναπληρωτών.


5)      Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Εκκρεμεί η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου και του Διευθυντή Εσπερινού Γυμνασίου Κιάτου. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από την κένωση της θέσης.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς !

Πάνος Ντούλας, Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6936374902
Ταχυδρομείο: pandou.paron@gmail.com

Πάνος Κατσούλας, Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6944147020

Ταχυδρομείο: panokats@otenet.gr