Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Τιμή μας που τον έχουμε συνάδελφο! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ!

5η μέρα απεργιών σε όλη την Ελλάδα...
...Οι περισσότεροι καθηγητές μέσα για μάθημα και όμως ο εικονιζόμενος καθηγητής που είναι της Γυμναστικής, καθόταν επί 4 ώρες ακούνητος, αγέλαστος, αμίλητος πάνω στο πεζούλι της εξώπορτας, κρατώντας αυτό το πανό. Και πάνω που χάνουμε την πίστη μας στους ανθρώπους, υπάρχουν και αυτοί που ακόμα μας κάνουν να ελπίζουμε!