Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

15.000 hitsssssss

15.000 hitsssssss

Alan Watts - What if money was no object? (greek subs)


101 Excellent Sites for English Educators

Working with ELT Materials – Peter Beech


About the author: Peter Beech is Director of Anglo-Hellenic Teacher Training

Part one – finding what’s available
One question that new teachers often ask is how they can find course books. These days, it’s easier than ever to find all the information we need.  It’s just a question of knowing where to start.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Η επανάσταση του 1821 και οι μύθοι του νεοελληνικού εθνικισμού


rhgas.jpg“Βούλγαροι κι Αρβανίτες και Σέρβοι και Ρωμιοί,
Νησιώτες και Ηπειρώτες, με μια κοινή ορμή,
για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί,
ν’ ανάψουμε μια φλόγα εις όλην την Τουρκιά,
να τρέξει απ’ την Μπόννα έως την Αραπιά
να σφάξουμε τους λύκους που τον ζυγόν βαστούν
και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν”.
Ρήγας Φεραίος
Με α­φορ­μή το βι­βλί­ο της ι­στο­ρί­ας της ΣΤ Δη­μο­τι­κού έ­χει ξε­κι­νή­σει μια α­ντι­πα­ρά­θε­ση που α­φο­ρά τον μύ­θο που η α­στι­κή τά­ξη ε­δώ και χρό­νια χτί­ζει γύ­ρω α­πό την α­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση του 1821 και τη γέν­νη­ση του ελ­λη­νι­κού κρά­τους.
Η λυσσασμένη συ­στρά­τευ­ση της α­ντί­δρα­σης για να υ­πε­ρα­σπι­στεί τους μύ­θους που η ί­δια δη­μιούρ­γη­σε και καλ­λιερ­γεί τό­σα χρό­νια, μας δεί­χνει πό­σο ση­μα­ντι­κό ρό­λο έ­χει α­κό­μη και στις μέ­ρες μας η πα­ρα­ποί­η­ση της ε­πα­νά­στα­σης του 21 για την καλ­λιέρ­γεια του ελ­λη­νι­κού ε­θνι­κι­σμού. Α­κό­μη και μια αμ­φι­σβή­τη­ση των πιο κραυγαλέων ψε­μά­των ό­πως του κρυ­φού σχο­λειού και της Α­γί­ας Λαύ­ρας, α­πό την πλευ­ρά του α­στι­κού κο­σμο­πο­λι­τι­σμού, εί­ναι αρ­κε­τή για να βγαί­νουν α­φροί λύσ­σας α­πό τους στυλοβάτες του ε­θνι­κού φρο­νή­μα­τος. Α­πό την άλ­λη, η τά­ση για μια α­νά­γνω­ση της ι­στο­ρί­ας στο ύ­φος ε­νός πο­λί­τι­καλ κο­ρέ­κτ α­στι­κού κο­σμο­πο­λι­τι­σμού, δεν μπο­ρεί πα­ρά να βα­σί­ζε­ται ε­πί­σης στο ψέ­μα. Ό­χι στους ε­θνι­κι­στι­κούς μύ­θους του Ελ­λάς Ελ­λή­νων Χρι­στια­νών, αλ­λά α­πο­σιω­πώ­ντας κά­θε τι που θυ­μί­ζει βί­α και σύ­γκρου­ση (και ει­δι­κά τα­ξι­κή σύ­γκρου­ση).

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαιδευτικό υλικό για την 25η Μάρτη

Εκπαιδευτικό υλικό για την 25η Μάρτη:
 
http://www.a-athinon.gr/?p=2126

Αφιέρωμα στην Επανάσταση του ’21, την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης και συνολικότερα τον 19οαιώνα


Σε αυτό το αφιέρωμα συγκεντρώνουμε υλικό, σχολικές γιορτές συναδέλφων, χρονικά, δραστηριότητες, ποιήματα, πεζά, κείμενα, βιβλιογραφία για Επανάσταση του ’21, την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης και συνολικότερα τον 19ο αιώνα.
Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση σχολικών γιορτών της 25ης Μάρτη, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας που αφορά τα συγκεκριμένα γεγονότα αλλά και για την καλύτερη ενημέρωση και προβληματισμό των συναδέλφων.
Αναμένουμε τις προτάσεις και το υλικό των συναδέλφων, καθώς το αφιέρωμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς.
Εννοείται πως η ποικιλότροπη αξιοποίηση ή διασκευή των υλικών που δημοσιεύονται εδώ είναι ελεύθερη από όλες και όλους τους συναδέλφους, με μοναδικό περιορισμό να μην γίνεται χρήση για εμπορικούς λόγους.

Α. ΘΕΑΤΡΙΚΑ
1. «Ξύπνα Ραγιά»
(βελτιωμένη διασκευή με προσθήκες από ποίηση Σολωμού και σκηνές από το Μεγάλο μας Τσίρκο)

του Δημήτρη Μαριόλη
B. ΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΡΘΡΑ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κείμενα του ιστορικού Σπύρου Ασδραχά:
α. 1821: Εθνική Επανάσταση
β. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν Εθνική
γ. Η ιστορική αναίρεση της συλλογικής ενοχής
δ. Προϋποθέσεις της Επανάστασης του 1821

2. Κείμενα του φιλόλογου – ιστορικού Φ. Κ. Βώρου:
α. Για τη διπλωματία του 1821
β. 
Αυτοί που προετοίμασαν και ξεκίνησαν την Επανάσταση του 1821
3. Το ιδεολογικό στίγμα του 1821
του Βασίλη Κρεμμυδά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Εκδήλωση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΞΟΝΤΩΣΗ

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8046460708&view=att&th=13d0b6d2389c87f1&attid=0.1&disp=inline&realattid=b6adffd3512ddce1_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9kAHMOLsH1Mf7LRdsArYEJ&sadet=1361704176770&sads=ViOzC7c6Ov7kGG-bLkL6k8qvD3IΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΞΟΝΤΩΣΗ
Από την χιτλερική Γερμανία στους σημερινούς νεοναζί απογόνους της

Πριν μόλις λίγα χρόνια, τα «Τετράδια Ψυχιατρικής» και η «Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» είχαν οργανώσει μιαν εκδήλωση με άξονα την προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι γιατροί του Τρίτου Ράϊχ», με σκοπό την ανάδειξη της σχέσης της Ψυχιατρικής με την Εξουσία, αυτήν της οποίας η ίδια είναι φορέας και αυτήν της οποίας λειτουργεί ως εντολοδόχος για την επιβολή της Δημόσιας Τάξης.
Οπως έχει δείξει η ιστορική εμπειρία, το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα δεν βρήκε καμιά δυσκολία (το αντίθετο μάλιστα) να συμπλεύσει, κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, ακόμα και με τους ναζί και μάλιστα, να αναλάβει  ιδιαίτερο ρόλο στον ορισμό της «ζωής που είναι ανάξια να ζει» και εν συνεχεία στην πρακτική της στείρωσης, της ευθανασίας και της μαζικής εξόντωσης εκατοντάδων χιλιάδων ψυχικά πασχόντων και αναπήρων στα γερμανικά ψυχιατρεία, ως ενός οικονομικού βάρους, ενός πληθυσμού ‘περιττών’ υπάρξεων που έπρεπε να φύγουν από τη μέση.
Σήμερα, αυτό που τότε φαινόταν σαν μια «αναδρομή στο παρελθόν», ορθώνεται ξανά ως μια πολύ υλική δυνατότητα ενός μέλλοντος, που απειλεί, με γοργούς  ρυθμούς, να γίνει παρόν. Το νεοναζιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυγής», που είδε στις περσινές εκλογές και μετεκλογικά τα ποσοστά και την επιρροή του να ανεβαίνουν αλματωδώς, αντανακλώντας (και επιχειρώντας να δώσει έκφραση και να εκμεταλλευτεί) τις πιο σκοτεινές και αδιέξοδες όψεις της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού και της κονιορτοποίησης πλατειών κοινωνικών στρωμάτων από την κρίση και το μνημόνιο, δεν παρέλειψε, μετά τους μετανάστες, να βάλει στο στόχαστρο τους ψυχικά πάσχοντες και τους αναπήρους. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους κειμένων που προπαγανδίζουν την στείρωση και την ευθανασία των «ζωών που είναι ανάξιες να ζουν», μόνο τυχαία δεν είναι.  
Είναι προφανές ότι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων σας προσκαλεί…

 Είναι η αρχή ενός κύκλου συζητήσεων του ΣΕΚ γύρω από την οικονομική και κοινωνική κρίση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Πλατ. Aγίων Θεοδώρων 3, Τ.Θ. 4239      

Email: sek@sociology.gr  τηλ. 210 3255521


 ΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ντροπη 2.jpg
«ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 28-2-2013  17:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός – Παρέμβαση της Προέδρου του  ΣΕΚ Ευαγγελίας Τσαπατσάρη

ΣΥΖΗΤΟΥΝ

Ø  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Δημοσιογράφος , Απολυμένος ΕΡΤ, Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ)- Συντονιστής συζήτησης

Ø  ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΝΑΝΤΙΑ (Βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος και συγγραφέας, Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης)

Ø  ΚΑΝΕΛΗ ΛΙΑΝΑ (Βουλευτής Κ.Κ.Ε , Δημοσιογράφος, Μέλος των επιτροπών της Βουλής Θεσμών και Διαφάνειας, Εξωτερικών και Άμυνας καθώς και Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης)

Ø  ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ( Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πρώην Πρόεδρος τμήματος Κοινωνιολογίας)

Ø  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ (Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Καθηγητής Μ.Ε., πρώην Δ/ντης Κέντρου Κοινωνιολογικών Μελετών και Ερευνών)

Θα υπάρχει η δυνατότητα παρεμβάσεων και ερωτήσεων από το κοινό

Για το Δ.Σ. τού Σ.Ε.Κ.
                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                    
ΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                                                                         ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Το 1976, σε μια φυλακή με το όνομα "Ελευθερία"...

Η ιστορία έχει γίνει ταινιάκι κινουμένων σχεδίων με αφήγηση του ίδιου του Γκαλεάνο


Οι πολιτικοί κρατούμενοι της Ουρουγουάης δεν μπορούν να μιλούν χωρίς άδεια, να σφυρίζουν, να χαμογελούν, να τραγουδούν, να βαδίζουν γρήγορα ή να χαιρετούν άλλον κρατούμενο.
Ούτε μπορούν να ζωγραφίζουν ή να λάμβάνουν ζωγραφιές με εγγύους γυναίκες, ζευγάρια, πεταλούδες, αστέρια ή πουλιά.
Ο Ντιντοσκό Πέρες, δάσκαλος, που βασανίστηκε και φυλακίστηκε επειδή είχε "ιδεολογικές ιδέες", δέχεται μια Κυριακή επίσκεψη της κόρης του Μιλάι, πέντε ετών. 
Το κορίτσι του φέρνει μια ζωγραφιά με πουλιά. Οι λογοκριτές τη σχίζουν στην είσοδο της φυλακής. 
Την επόμενη Κυριακή, η Μιλάι του φέρνει μια ζωγραφιά με δέντρα. Τα δέντρα δεν απαγορεύονται και η ζωγραφιά περνάει.
Ο Ντιντοσκό την παινεύει για το έργο της και την ρωτά για τους μικρούς χρωματιστούς κύκλους που φαίνονται πάνω στα δέντρα, πολλοί μικροί χρωματιστοί κύκλοι ανάμεσα στα κλαδιά:
- Είναι πορτοκάλια; Τι φρούτα είναι;
Η μικρή τον κάνει να σωπάσει.
- Σσσστ.
Και συνωμοτικά του εξηγεί:
- Χαζούλη, δε βλέπεις ότι είναι μάτια; Τα μάτια των πουλιών που σου έφερα κρυφά.
http://www.youtube.com/watch?v=_pah2mSDcxM&feature=player_embedded

Πηγή: 
http://proyectonumantino.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ντοκιμαντέρ: Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida)

Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida) είναι ένα ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ για την εκπαίδευση που κυκλοφόρησε το 2012. Περιγράφει ποικίλες εναλλακτικές πρακτικές εκπαίδευσης και αντισυμβατικά σχολεία στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως η λαϊκή επιμόρφωση, το σύστημα Μοντεσσόρι, η προοδευτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση Βάλντορφ, η κατ οίκον διδασκαλία. Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε 10 θεματικά επεισόδια, το καθένα από τα οποία παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου και έξω από αυτό. Τα θέματα περιλαμβάνουν την ιστορία του σχολικού συστήματος, την εξουσία και δύναμη στα σχολεία, την αξιολόγηση και το διαχωρισμό των μαθητών, την κοινωνική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Η ταινία περιέχει σχεδόν 30 λεπτά κινουμένων σχεδίων και μια φανταστική δραματοποιημένη ιστορία που συνδέει τα επεισόδια. Είναι η πρώτη Ισπανική ταινία που χρηματοδοτήθηκε μέσω της μεθόδου πληθοχρηματοδότησης και προβλήθηκε ταυτόχρονα σε 130 πόλεις, σε 13 χώρες, με συνολικό αριθμό 18.000 θεατών μέσα σε μια μέρα.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=nRiLRSjebFM&feature=player_embedded
 

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

video για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείωνΈνα πολύ κατατοπιστικό video (36 λεπτών) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων, που αξίζει να δείτε, με την τοποθέτηση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργου Γρόλλιου, στην εκδήλωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, με θέμα: "Κριτική προσέγγιση στο σχολείο του 21ου αιώνα". Εξηγείται επιγραμματικά, από έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, με σαφή επιστημονικό λόγο και τρόπο, το γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι στην αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Πολιτική – Πολιτιστική Λέσχη Εκτός Γραμμής Πρόγραμμα εκδηλώσεων - συζητήσεων Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013


Πολιτική – Πολιτιστική Λέσχη

Εκτός Γραμμής

Πρόγραμμα εκδηλώσεων - συζητήσεωνΦεβρουάριος – Μάρτιος 2013


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Χωρίς συνοδούς η μεταφορά των νηπίων στην ορεινή Ξάνθη!


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Χωρίς συνοδούς η μεταφορά των νηπίων στην ορεινή Ξάνθη!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία της ΟΛΜΕ,   Κυριακή ,10 Φεφρουαρίου, ώρα, 10.30
·         Η κυβέρνηση  υλοποιεί ταχύτατα  την πολιτική   παροχής ενός προνοιακού επιδόματος πείνας στους συνταξιούχους  με την κατάργηση της κύριας σύνταξης  και των επικουρικών  συντάξεων. Για το μήνα Φεβρουάριο προχώρησε σε νέα μείωση συντάξεων και των επικουρικών σε πολλούς  συνταξιούχους, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη με ποιο τρόπο έγιναν οι μειώσεις αυτές. Επειδή προστέθηκαν και οι επικουρικές συντάξεις (μικτές) στην κύρια σύνταξη , η μείωση συνολικά ανέρχεται σε 10%.
·         Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι των 400€, οι 1.500.000 άνεργοι έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση. Οι μειώσεις θα συνεχισθούν. Ο Στουρνάρας είναι ξεκάθαρος: Εφόσον μειώνονται τα έσοδα –και θα μειώνονται δραματικά, γιατί η οικονομία συρρικνώνεται-οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις θα συνεχίζονται, γιατί οι συνδικαλιστικές ηγεσίες κάνουν λιτανείες με τις 24ωρες απεργίες και προσπαθούν να αποσυμπιέσουν τους αγώνες , για να εφαρμόζονται τα μνημόνια. Είναι εξοργιστικό κάθε ημέρα να απεργεί και ένας κλάδος  μόνος και να μην υπάρχει συντονισμός από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για μια πολιτική πανεργατική απεργία διαρκείας για την ανατροπή της πολιτικής της τρόικας και της τρικομματικής κυβέρνησης, που μας έχουν καταστρέψει.
·         Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι χωρίς συντονισμό όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν ανατρέπεται αυτή η πολιτική. Ο αυταρχισμός θα εντείνεται, οι κατασχέσεις στα σπίτια μας θα αρχίσουν, ούτε η πρώτη κατοικία θα εξαιρείται, φυλακές θα κτίσουν για όσους δεν έχουν να πληρώσουν,  συνδικαλιστές που αντιδρούν δέρνονται και φυλακίζονται. Το σύστημα ,χωρίς αντίπαλο δέος, χωρίς να απειλείται από ανατροπή, μας γυρίζει στον καπιταλισμό του 19ου, χωρίς συντάξεις , χωρίς δημόσια υγεία , χωρίς φάρμακα, χωρίς δημόσια παιδεία.
·         Πρέπει να οργανωθούμε και  να συντονισθούμε με όλους τους εργαζόμενους ,άνεργους, συνταξιούχους για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Με διαμαρτυρίες δεν ιδρώνει το αυτί κανενός . Αντίθετα καθημερινά αποθρασύνονται και απειλούν όσους τολμούν να αμφισβητήσουν την πολιτική τους. Πολιτική χούντας εφαρμόζεται.
·         Κυριακή , 10/2, ώρα 10.30, στα γραφεία της ΟΛΜΕ, 6Ος  όροφος, καλούνται οι συνταξιούχοι σε συνέλευση-σύσκεψη ,για να συζητήσουμε τρόπους αντίστασης σε μια πολιτική που μας ισοπεδώνει. Ταυτόχρονα να καθορίσουμε τη Γ.Σ για την εκλογή του 1ου Δ.Σ  του σωματείου μας. Παράκληση  να γίνει αλληλοενημέρωση, για να έχει επιτυχία η σύσκεψη. 
                             Από   τη   διοικούσα επιτροπή
•     Τάσος   Σταυρόπουλος,               210-6444768,6944-554161,   tasstavro@ath.forthnet.gr 
•     Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr 
•     Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815
•     Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com
•     Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, bikostop@ath.forthnet.gr 
•       Νέα και ανακοινώσεις των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε στο :
•       http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.com/,   mail:  syntaxekpedeftikoi@gmail.com

                                                          Αθήνα  2.2.2013


Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

προβολή της ταινίας «Natural Born Killers»

η

Πολιτική-Πολιτιστική Λέσχη

Εκτός Γραμμής

διοργανώνει

την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, 8:30μμ


προβολή της ταινίας


«Natural Born Killers»
του Oliver Stone (1994)


                              
                                    


Σας περιμένουμε!

Πολιτική-Πολιτιστική Λέσχη Εκτός Γραμμής
Στρατηγοπούλου 7 & Μαυρικίου, Αθήνα (Χαρ.Τρικούπη, Στάση Λασκάρεως)

Εκδήλωση με θέμα: «Τέχνη και Φασισμός»

Παρασκευή 1 Φλεβάρη 19:30
Εκδήλωση με θέμα:
 «Τέχνη και Φασισμός» 
( στο πλαίσιο των θεματικών εκδηλώσεων «Το Φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον») 
Ομιλητές:

- Γιώργος Μανιάτης καθηγητής Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Δημήτρης Πούλιος, Αρχιτέκτονας και υπ. διδάκτορας στο ΕΜΠ, μέλος της νΚΑ