Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4-13 Ιουλίου 2013
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με Καθηγητές/τριες από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σας προσκαλεί στο Θερινό Σχολείο Κοινωνική Τάξη, Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή  στη Μυτιλήνη από τις 4 έως τις 13 Ιουλίου 2013 (https://schooling2013.pns.aegean.gr/).

Το Θερινό Σχολείο Κοινωνική τάξη, Σχολείο και Κοινωνική Αναπαραγωγή έρχεται να καλύψει με διεπιστημονικό τρόπο ταξικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές όψεις του Schooling αναδεικνύοντας σημεία που μια κοινωνιολογική, παιδαγωγική, ή, εθνογραφική προσέγγιση δύσκολα και οριακά μόνο δύναται να εντοπίσει. Κεντρικός στόχος αυτού του Θερινού Σχολείου είναι η ανάδειξη και η κατανόηση της άμεσης και έμμεσης σχέσης του σχολείου με την κοινωνική τάξη και την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων (εκπαιδευτικές ανισότητες, πολιτισμική «υστέρηση»/διαφορά,  γλωσσικές πρακτικές, «κρυφό» αναλυτικό πρόγραμμα, μορφές γνώσης και τύποι σχολείων, αναπαραγωγική λειτουργία κ.λπ.) αλλά και η εξοικείωση των συμμετεχόντων μ’ ένα σαφές θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο εξέτασης  του Schooling.
Αιτήσεις-Εγγραφές: Έως την  15η  Μάιου 2013
Για περισσότερες πληροφορίες: αποστείλατε e-mail στο schooling2013@aegean.gr ή, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Θερινού Σχολείου (κ. Β. Χίου 0030-22510 36506).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου