Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ενημερωτικό #18 για ΠΥΣΔΕ Κορινθίας (22/06/2016): Πλεονάσματα/κενά κ.ά.

http://2.bp.blogspot.com/-qIvzP_Ybp1s/TpCIJc9dzsI/AAAAAAAAAy0/grgA_Dd5_jw/s1600/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2582+%25CF%2588%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1.jpg
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ #18
Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, Πάνου Ντούλα,
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Α.Κ.Ε. - ΔΙΚΤΥΟ

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

1)                       ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ που έγινε στις 22/06/2016 για τα πλεονάσματα-κενά για τις μεταθέσεις, σας ενημερώνουμε ότι, τηρώντας τη δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε τις θέσεις και τις αποφάσεις του κλάδου, καταθέσαμε την απόφαση της ΟΛΜΕ της 18/06/2016, η οποία έλεγε τα εξής:

«....Αυτές τις ημέρες τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καλούνται να υπολογίσουν κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει της εγκυκλίου με Aριθμ. Πρωτ. 98235/Ε2/15-06-2016, με σοβαρή χρονική καθυστέρηση που οφείλεται στις αλλαγές αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων του Γυμνασίου και της ΤΕΕ, καθώς το ΠΔ 50/96 ορίζει ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης.
Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στη μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις συμπτύξεις τμημάτων, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις νέες αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που πρόσφατα επέβαλλε ο Υπουργός Παιδείας που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις τμημάτων τομέων της Β’ ΕΠΑΛ, σε δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων ειδικοτήτων σε Γυμνάσια αλλά και σε Δημοτικά σχολεία με συνέπεια να οδηγηθούν άμεσα στην ανεργία χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στην κινητικότητα μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Τα μέτρα στόχο είχαν τη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας, το ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την εξοικονόμηση και την αντιδραστική αναδιάρθρωση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα βρει τον κλάδο αντιμέτωπο με τεράστια προβλήματα τη νέα χρονιά. Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί στη συνέχιση αυτής της πολιτικής αναπτύσσοντας ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.
Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους αιρετούς του κλάδου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να καταψηφίσουν τα πρακτικά που αφορούν κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.98235/Ε2/15-06-2016 για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Καλούμε τις ΕΛΜΕ να οργανώσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις τις ημέρες που θα συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, διεκδικώντας τη μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, να μην συμπτυχθούν και καταργηθούν τα τμήματα,  να επανιδρυθούν όλοι οι τομείς στα σχολεία που παλαιότερα λειτουργούσαν και να προβλεφθεί η ίδρυση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες καταργήσεις τμημάτων των τομέων και ειδικοτήτων, άμεση επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ!...»


Είναι χαρακτηριστικό ότι αν εφαρμοζόταν το παλιό ωράριο (προ 2013), θα μπορούσαν να υπάρξουν πάνω από 100 νέες οργανικές κενές θέσεις στην Κορινθία ενώ με τα νέα ωρολόγια προγράμματα χάθηκαν άλλες 40 θέσεις εκπαιδευτικών στην Κορινθία. Εκτιμούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε πιο πολλές μετακινήσεις συναδέλφων στη διαδικασία των λειτουργικών τοποθετήσεων τον Σεπτέμβρη.

Πάντως, στη συνέχεια, μείναμε στη διαδικασία, ελέγχοντάς την και διασφαλίζοντας την τήρηση των τυπικών της στοιχείων, και πιέσαμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι τέλους στη στήλη 9, που είναι η «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ» την οποία προσπάθησε το Υπουργείο να καταργήσει σιωπηρά την περασμένη βδομάδα αλλά με παρέμβαση της ΟΛΜΕ δεν το κατάφερε τελικά. Δυστυχώς, όμως, το Υπουργείο έστειλε μια καινούργια στήλη προς συμπλήρωση (τη «στήλη υπεραρίθμων»!!!) που μαθηματικά και υπηρεσιακά δεν στέκει (αφού οι υπεραριθμίες βγαίνουν ανά σχολείο μετά τις μεταθέσεις, όχι πριν) κι εξυπηρετεί πιθανώς μόνο επικοινωνιακούς σκοπούς.

Απαραίτητη διευκρίνιση: οι Πίνακες Α, Β, Γ (οι 8 πρώτες στήλες), που δεν αναφέρονται σ’ αυτό το ενημερωτικό, αλλά εξηγούμε παρακάτω πως συμπληρώνονται, έχουν σχέση με τα οργανικά πλεονάσματα-κενά. Συνυπολογίζονται σε αυτούς δηλαδή όλοι: αδειούχοι, αποσπασμένοι, επί θητεία. Έτσι, ενώ στην πράξη τον Σεπτέμβρη μπορεί να έχουμε στην Κορινθία δεκάδες λειτουργικά κενά, στους Πίνακες αυτούς, που χρησιμεύουν για την καταγραφή των οργανικών κενών θέσεων για τις μεταθέσεις, έχουμε αρκετά οργανικά πλεονάσματα. Βάσει της Εγκυκλίου, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
Πίνακας Α: υπολογίζεται το αλγεβρικό άθροισμα της ζήτησης-προσφοράς ωρών α’ ανάθεσης σε κάθε σχολείο,
Πίνακας Β: στη συνέχεια γίνεται το ίδιο πράγμα σε κάθε ομάδα σχολείων (η Κορινθία έχει 7). Εδώ γίνεται και η διαίρεση με τον οργανικό Μ.Ο.=20 ώρες,
Πίνακας Γ: Τέλος, υπολογίζεται το «οργανικό ισοζύγιο» σε κάθε περιοχή μετάθεσης, με βάση τους ακέραιους των Πινάκων Β.
Μία πλήρη περιγραφή της διαδικασίας μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://tinyurl.com/hc4klk5 .
Μετά τις πρώτες 7 στήλες (συν την περίεργη «στήλη υπεραρίθμων»), το ΠΥΣΔΕ κάνει τη δική του εκτίμηση στη στήλη 9, την οποία και παραθέτουμε. Καταχωρείται ο Πίνακας Γ’ στο e-DataCenter από τις ΔΙΔΕ ενώ οι Πίνακες στέλνονται επίσης και στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος κάνει δική του εκτίμηση.
Στο τέλος του ενημερωτικού, παραθέτουμε τα πλεονάσματα (με συν και με πράσινο) και τα κενά (με πλην και με κόκκινο) που θα στείλει το ΠΥΣΔΕ (στήλη 9):


2)      ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ενημερώνουμε ότι στην Κορινθία συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται 16 συνάδελφοι (σχεδόν το μισό περσινό νούμερο, λόγω των δυσμενών εξελίξεων στο Ασφαλιστικό):


ΠΕ02:               4
ΠΕ03:               5
ΠΕ04.01:          3
ΠΕ04.05:          1
      ΠΕ06:         1
      ΠΕ08:         1
      ΠΕ11:         1


  Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε. είναι συνολικά 973 σε όλην την Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε ότι οι αποχωρήσεις από το 2010 έως και το 2015 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 17.784.


3)      ΙΔΡΥΣΗ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
Με την απόφαση 95097 / 09-06-2016, ιδρύθηκε Λυκειακή Τάξη (Α’) στο Γυμνάσιο Καλλιάνων:


4)      ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ-ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι νέες αναθέσεις και τα Ωρολόγια Προγράμματα βρίσκονται εδώ στο συνημμένο xls, το οποίο φτιάξαμε...σημειωτέον ότι με τη Γ’ Ανάθεση και διάφορα άλλα (πχ Εσπερινά Γυμνάσια) θα υπάρξουν αλλαγές: http://antimathimata.blogspot.gr/2016/06/30.html
22/06/2016:
ΟΕ
ΠΕ
ΛΕΚΤΙΚΟ
(9) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ
ΟΕ1
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9
ΟΕ2
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
-1
ΟΕ3
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
-2
ΟΕ5
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
5
ΟΕ6
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
15
ΟΕ7
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
10
ΟΕ8
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
-1
ΟΕ9
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1
ΟΕ10
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1
ΟΕ11
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12
ΟΕ12
ΠΕ12
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.
0
ΟΕ13
ΠΕ12
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
0
ΟΕ14
ΠΕ12
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
ΟΕ15
ΠΕ12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
ΟΕ19
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1
ΟΕ20
ΠΕ14
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0
ΟΕ22
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΟΕ23
ΠΕ14
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
0
ΟΕ25
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΟΕ26
ΠΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9
ΟΕ27
ΠΕ17
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
0
ΟΕ28
ΠΕ17
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ
1
ΟΕ29
ΠΕ17
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)
3
ΟΕ30
ΠΕ17
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2
ΟΕ33
ΠΕ18
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
ΟΕ34
ΠΕ18
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
2
ΟΕ35
ΠΕ18
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
-1
ΟΕ38
ΠΕ18
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
-1
ΟΕ40
ΠΕ18
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
ΟΕ43
ΤΕ01
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
ΟΕ46
ΠΕ18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
ΟΕ58
ΠΕ18
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0
ΟΕ64
ΠΕ19- ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
20
ΟΕ66
ΤΕ01
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0
ΟΕ67
ΤΕ01
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
0
ΟΕ70
ΤΕ01
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
ΟΕ71
ΤΕ01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
0
ΟΕ79
ΤΕ01
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
0
ΟΕ89
ΔΕ01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
ΟΕ90
ΔΕ01
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
ΟΕ92
ΔΕ01
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
-1
ΟΕ105
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
5
ΟΕ106
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5
ΟΕ107
ΠΕ04.03
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
0
ΟΕ108
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
-9
ΟΕ109
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
-5

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!

Πάνος Ντούλας,                                                                                                                               
Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,                       
Τηλ: 6936374902                                                                                                                                  
Ταχυδρομείο: pandou.paron@gmail.com                                             
Ιστολόγιο: http://antimathimata.blogspot.gr/

Πάνος Κατσούλας,
Αιρετό αναπλ. μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6944147020
Ταχυδρομείο: panokats@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου