Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Βηθλέεμ

"....Καὶ σὺ Βηθλεέμ,
γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
..."
( Ματθ. 2,6)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου